Stemte for affredning, selvom kystnært fiskeri er hjertebarn

Selvom det kan få store konsekvenser for Sydhavns to bundgarnsfiskere, så stemte fiskeriordfører Ib Poulsen ja til affredning af bl.a. Stejlepladsen

Et flertal i Folketinget temte i går for at ophæve fredningen af en række arealer i Københavns Sydhavn – en af dem er fiskeriordfører fra Dansk Folkeparti Ib Poulsen.

Normalt plejer han, at gå varmt ind for støtte til de små kystnære fiskere, men han valgte at stemme for forslaget, selvom det gør Sydhavns bundgarnsfiskeres fremtid usikker.

– Det er en rigtig uheldig sag. Jeg deler de lokale fiskeres og Danmarks Fiskeriforenings bekymringer og holdninger, men jeg sidder også som en ud af 37 i vores gruppe. Her har jeg for en gangs skyld ikke kunne komme igennem med mit budskab. Det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg fulgte partilinjen, siger Ib Poulsen.

Men hvorfor – ville du ikke værne om de kystnære fiskere?

– Jeg mener stadig, at vi skal værne om de mindre fiskerier, og jeg så gerne, at der netop er fiskeri i de små havne, som det her jo er et godt eksempel på. Jeg havde gerne set, at man fandt et andet areal end lige det her at bygge boliger på, siger Ib Poulsen.

Udover Dansk Folkepartis medlemmer stemte alle partier på nær Alternativet og Enhedslisten for at affrede områderne. Også Socialdemokraterne. Her var fiskeriordfører Simon Kollerup (S) ikke til stede, men oplyser, at også han ville have fulgt sit partis linje og henviser til transportordfører Rasmus Prehn, hvis område sagen hører under.