Fremtidens fiskerikontrolskib skal bygges miljø- og klimarigtigt

Fiskeristyrelsen har i dag offentliggjort et EU-udbud for bygningen af et nyt kontrolskib

Det største af Fiskeristyrelsens tre kontrolskibe, Vestkysten, skal skiftes ud med et nyt. Tirsdag d. 12. november er byggeriet af det kommende kontrolskib sendt i udbud.

Det nye kontrolskib bliver udrustet til at håndtere fremtidens kontroludfordringer og til at opfylde høje krav til miljø og udledning af skadelige stoffer. I udbuddet er der lagt vægt på manøvre- og sødygtighed, hvilket er en væsentlig faktor under udførelse af kontrol til søs, og skibet skal kunne håndtere nye kontrolformer, bl.a. droner.

Desuden skal skibet opfylde de strengeste krav til udledning af miljøskadelige stoffer (Tier III), ligesom byderne på opgaven vil blive bedømt positivt, hvis de kan foreslå ekstra miljø- og klimarigtige løsninger ift. bl.a. brændstofforbrug, isolering, materialevalg, maling m.v.

For minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, er det vigtigt, at miljøhensyn og en styrket fiskerikontrol kommer til at gå op i en højere enhed med byggeriet af det nye skib.

– Med de voksende kontrolkrav som følge af bl.a. Brexit og flere miljøforpligtelser er det helt afgørende, at vi kan levere en effektiv kontrol til søs i årene, der kommer. Jeg er derfor meget glad for, at vi nu kan se frem til få et moderne og miljørigtigt kontrolskib til at håndhæve reglerne i de travle fiskerifarvande omkring Nordsøen og Skagerrak, siger han.

Prisen for bygningen af skibet er i udbudsmaterialet anslået til 160 mio. kr. Udgiften finansieres delvist af EU-midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond.

Fiskeristyrelsen forventer at kunne skrive kontrakt med vinderen af udbuddet i juni 2020.

Det er planen, at det nye kontrolskib skal tages i drift i 1. halvår af 2022.