Fiskeriminister: Hasteforanstaltninger over for bomtrawl skal drøftes med EU

Debatten om hollandske bomtrawlere fortsætter

Den seneste tids debat om hollandske bomtrawlere i dansk farvand har fundet vej til fiskeriminister Mogens Jensens bord. 

I et folketingssvar skriver ministeren, at “Regeringen vil kontakte Kommissionen med henblik på at drøfte mulighederne for at iværksætte hasteforanstaltninger.”

Han beviser til artikel 13 i forordningen om EUs fælles fiskeripolitik, som giver et medlemsland mulighed for at gribe ind, “hvis havets biologiske ressourcer er alvorligt truet som følge af fiskeriaktiviteter i dets farvande, og at der er brug for hurtig handling for at mindske truslen”.

Det var Enhedslistens Søren Egge Rasmussen, som spørgsmålet kommer frem. 

Læs hele svaret her