Fiskeriminister: Hasteforanstaltninger over for bomtrawl skal drøftes med EU

Debatten om hollandske bomtrawlere fortsætter
af Line Dalgaard Jensen
16 sep 2019

Den seneste tids debat om hollandske bomtrawlere i dansk farvand har fundet vej til fiskeriminister Mogens Jensens bord. 

I et folketingssvar skriver ministeren, at "Regeringen vil kontakte Kommissionen med henblik på at drøfte mulighederne for at iværksætte hasteforanstaltninger."

Han beviser til artikel 13 i forordningen om EUs fælles fiskeripolitik, som giver et medlemsland mulighed for at gribe ind, "hvis havets biologiske ressourcer er alvorligt truet som følge af fiskeriaktiviteter i dets farvande, og at der er brug for hurtig handling for at mindske truslen".

Det var Enhedslistens Søren Egge Rasmussen, som spørgsmålet kommer frem. 

Læs hele svaret her

Læs mere om:

Flere Nyheder