Forhøjelse af MAF-rationerne for torsk, tunge og rødspætte

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for torsk i Skagerrak og Kattegat, tunge i alle farvande samt rødspætter i Kattegat

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for torsk i Skagerrak og Kattegat, tunge i alle farvande samt rødspætter i Kattegat:

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

  1.800 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  3.600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

  5.400 kg

 

Torsk i Kattegat

Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

     225 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

    600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover  

     750 kg

 

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

     255 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     510 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

     765 kg

 

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

    600 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  1.200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

  1.800 kg

 

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

  2.825 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  5.625 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

  8.450 kg

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. april 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.