Sådan adskiller overvågning af fiskeriet sig fra normal videoovervågning

Maria Mejlhede har besøgt fiskerne på Læsø for at forstå, hvorfor de ikke vil overvåges

For rigtigt mange er det svært at forstå, hvorfor overvågning i fiskeriet, er så grænseoverskridende for fiskerne. Men der er en kæmpe forskel, som du kan blive klogere på i denne video: 

Under den videoovervågning vi kender i Danmark, er der en helt klar lovgivning, der sikrer den overvågedes rettigheder. Det er bl.a. ulovligt at videreformidle overvågningsbilleder. Men med den overvågning, staten ønsker at pålægge fiskeriet, bliver det pludseligt muligt at dele overvågningbillederne med andre – og også tilgå billederne i realtid, uden at man har mistanke om at der sker noget ulovligt. Myndighederne kan tjekke ind 24/7 – blot for at sikre, at ingen begår fejl.

Der har gennem de seneste år kørt en del retssager omkring videoovervågning på arbejdspladser. Disse sager er med til at skabe nogle helt klare linjer for, hvordan og i hvilken sammenhæng videoovervågning må bruges. Men overvågning i fiskeriet følger ikke de eksisterende love på området – og dermed risikerer fiskerne, at deres retssikkerhed forringes. Det skaber utryghed hos fiskerne.

For med en helt ny form for overvågning, frygter fiskerne, at selv simple fejl kan resultere i, at de mister retten til at fiske.

For som fiskerne siger: – Vi har ikke noget imod at blive overvåget – hvis bare det er på samme præmisser som alle andre.