Ambitiøse mål for energiforbruget er vejen frem for fremtidens fiskefartøjer – og for klimaet

3-årigt projekt om fremtidens modulære fiskefartøj er nu afsluttet og resultatet fremlagt

Af Karen Edelvang, seniorforsker, sektionsleder, DTU Aqua og Marie Münster, professor, DTU Management

Projektet Fremtidens modulære fiskefartøj har netop fremlagt resultatet af 3 års samarbejde mellem JOBI Værft A/S, ShipCon ApS, SafeEx ApS, Strandby Fiskerihavn S/I, Strandby Fiskeriforening, Erhvervshus Nord og DTU Aqua.

Hovedkonklusionen i projektet er, at fremtidens fiskefartøj kan spare op mod 60 procent alene på brændstof. Dette er vigtigt for fiskerierhvervet, fordi en af de største driftsudgifter er brændstof. Kombinerer man denne fordel med, at der fra politisk hold er fokus på, at den maritime industri kan vise vejen for fremtidens globale valg inden for grøn energi, så åbner man pludseligt op for nye muligheder for, at fiskerierhvervet kan blive frontløber for en positiv udvikling for såvel økonomi som klima.

Udvikling af nye teknologier kræver afprøvning. Vi ser et væsentligt perspektiv i at skabe klimavenlige fartøjer ved at kombinere eksisterende og velafprøvede tekniske løsninger med nye tiltag inden for brændsel for på denne måde at optimere drift og økonomi hånd i hånd med den teknologiske udvikling. Dette vil være bæredygtigt såvel for fiskernes økonomi som for klimaet.

 

Spar mere end halvdelen af brændstofforbruget

 

I projektet Fremtidens fiskefartøj dokumenteres det, at man kan spare op mod 60 procent på brændstofforbruget alene på fremdrivning, fangstredskaber, skrog og elforbrug på moderne fartøjer på 17 og 24 meter. Besparelsen er størst på de største fartøjer, og det er derfor værd også at undersøge, hvad der kan spares på endnu større fartøjer.

JOBI Værft A/S udtaler:

Vi ser et stort potentiale for disse typer fartøjer i hele Skandinavien, Island, Færøerne, Grønland og Nordeuropa. Danmark er i dag ikke førende inden for energioptimering af fiskefartøjer, men ved at kombinere en optimering af det eksisterende skibsdesign med afprøvning af nye brændstofformer ser vi et stort og uudnyttet potentiale.

Tre muligheder

 

Der er brug for klimaneutrale brændstoffer, hvis vi skal leve op til den eksisterende politik om at reducere klimagasudledninger med 70% i 2030 og helt være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. Effektiviseringer kan ikke gøre det alene. Overordnet set er der tre muligheder:

Biobrændstoffer, der udelukkende baseres på biomasse. Nogle af disse vil umiddelbart kunne anvendes i eksisterende motorer som f.eks. biodiesel, mens andre kræver dedikerede motorer og nye tanke til lagring. Udfordringen ved rene biobrændstoffer er tilgængeligheden af nok billige, bæredygtige og klimaneutrale ressourcer i fremtiden.

Bioelektrobrændstoffer, hvor produktionen boostes ved at tilføre brint, hvorved der opnås en bedre udnyttelse af kulstoffet i biomassen. Et eksempel er metanol.

Elektrobrændstoffer, hvor der ikke indgår biomasse i produktionen. Her kombineres brint med CO2 fx fra skorstene eller med nitrogen til produktion af ammoniak.

De fremtidige produktionsomkostninger af brændsel vil i høj grad afhænge af tilgængeligheden af biomasse og elpriserne generelt. Mærsk har f.eks. for nyligt meldt ud at, de ser alkohol, biometan og ammoniak som lovende muligheder for fremtiden. Ammoniak vil dog kun være relevant på større skibe pga. sikkerheden. Faktorer som teknologisk modenhed, lokal tilgængelighed, behov for ombygninger på skibe, emissioner ved brug samt sikkerhed forventes at blive afgørende. Alle klimaneutrale brændstoffer forventes dog at blive dyrere end de eksisterende fossile alternativer. Derfor er det så vigtigt at kombinere energieffektiviseringen med de nye brændstoftyper.

Projektet er støttet af EU’s Regionalfond.