Datasikkerhed spænder ben for politiets brug af kamera

Mens ministeren ikke ser problemer i at kameraovervåge fiskeriet, så må færdselspolitiet ikke benytte hjelmkamera i jagten på vanvidsbilister

Mens fiskeriminister Mogens Jensen ikke ser problemer i at kameraovervåge fiskeriet, så har færdselspolitiet ikke kunne benytte hjelmkamera i jagten på vanvidsbilister siden oktober.

Motorcykelbetjente må ikke længere bruge kamera på deres hjelme. Hjelmkamera har ellers været et vigtigt redskab i retssager mod vanvidsbillister, der gentagne gange har sat andre menneskers liv på spil i trafikken. Men i oktober kom en besked fra Rigspolitiet om, at motorcykelbetjentene ikke længere måtte benytte sig af disse kameraer. Begrundelsen er, at man ønsker at imødekomme krav til datasikkerhed.

– Som jeg har forstået det, så er begrundelsen for dette hensynet til datasikkerhed, og at Rigspolitiet gerne vil være sikre på, at filmen bliver behandlet ordentligt, siger motorcykelbetjent Thomas Elsgaard til TV2.

Optagelser fra hjelmkamera har ellers flere gange været afgørende bevis i sager, hvor vanvidsbilister gentagne gange bryder færdselsloven og sætter andre menneskers liv på spil.  
Men hensynet til datasikkerhed og kravene til behandling af de optagede film, vægter højere end behovet for dokumentation af de kriminelle handlinger. Det fremgår af et svar fra Rigspolitiet, der ikke har ønsket at medvirke i et interview omkring sagen, men skriver følgende til TV2: 

– I Rigspolitiet er vi i gang med at se på, hvordan vi arbejder med dokumentation ved hjælp af kamera i dansk politi. Dette for at vi til stadighed kan sikre borgernes retssikkerhed, arbejdsmiljøet for vores medarbejdere og den enkelte betjents retsstilling ved personalesager. Dette arbejde skal endvidere sikre, at der er nationale retningslinjer for, hvilke kamera vi anvender, hvornår vi anvender kamera, hvordan vi anvender kamera, hvorledes vi dokumenterer og lagrer (læs videooptagelserne).