Fremtidens fiskefartøj sparer op mod 60 procent alene på brændstof

Det er konklusionen i Fremtidens Modulære Fiskefartøj, hvor fiskere nu kan hente inspiration til nybygning af moderne fartøjer på 17 og 24 meter

Ambitionen med fremtidens modulære fiskefartøj er store. Konceptet tager eksisterende teknologier og materialer i forhold til energioptimering, drift, fremdrivning, arbejdsmiljø, arbejdssikkerhed, fangstmetoder og skrogformer og koge det ned til to topmoderne fiskefartøjer på 17 meter og 24 meter med henblik på kyst- og kystnært fiskeri.

– Vi ville skabe et fiskefartøj, der var energioptimeret på alle fronter. Det er lykkedes. Vi er nede på et energiforbrug på under 50 procent i forhold til et traditionelt fartøj. Det gør resultatet interessant for fiskerne, da en af deres største udgifter er til brændstofforbrug. Der er en estimeret besparelse på 61 procent for et fartøj på 24 meter og cirka 45 procent for et 17 meter fartøj. Denne brændstofbesparelse er kun på fremdrivning, fangstredskaber, skroget og elforbruget. Hvis man begynder at indregne fiskefabrikken og al udnyttet varme og kulde og de andre små optimeringer, så bliver besparelsen endnu større, forklarer Per Frank Hansen fra Erhvervshus Nord.

Partnerne JOBI Værft A/S, ShipCon ApS, SafeEx ApS, Strandby Fiskerihavn S/I, Strandby Fiskeriforening, Erhvervshus Nord og DTU Aqua har arbejdet på konceptet for fartøjerne i projektet Fremtidens Modulære fiskefartøj, der har været støttet med 1,9 millioner kroner af EU’s Regionalfond.

Konceptet sandsynliggør, at energioptimeringer kan reducere brændstofforbruget i 24 meter fartøjet med cirka 61 procent. Den nødvendige investering herfor er cirka otte millioner kroner, hvilket giver en kort tilbagebetalingstid. For et 17 meter fartøj er forbruget – og dermed besparelsen – mindre, men ligger dog fortsat på cirka 45 procent.

Et værktøj til at træffe de rigtige valg 

Projektet har valgt at designe et fartøj med en regellængde på 24 meter, som falder ind under regelsættet Meddelelse E, hvorved der opnås en række fordele. 17 meter fartøjet er designet således, at regellængden ikke overskrider 15 meter, så der kan drages nytte af fordelene i Meddelelse F.

– Danske og udenlandske fiskere har med dette koncept fået et idékatalog og et værktøj til at træffe de rigtige valg, når de står overfor at skulle renovere eller bygge et nyt fartøj. Vi ser et stort potentiale for disse typer fartøjer i hele Skandinavien, Island, Færøerne, Grønland og Nordeuropa. Vi håber naturligvis at kunne øge vores markedsandel af nybygninger i dette segment, fortæller Jesper Faurholt, adm. direktør på JOBI Værft i Strandby.

Skroget er designet i stål, da langt de fleste fiskere efterspørger det. Der er anvendt dieselelektrisk fremdrivning, da det giver en stor brændstofbesparelse og muliggør anvendelsen af to propeller uden at skulle have to drivlinjer, som sparer plads. I 17 meteren er der mulighed for at opnå yderligere besparelser ved at benytte de installerede batterier, når der ikke er behov for fuld effekt.

Foruden de mange økonomiske optimeringer giver designet forbedringer for arbejdsmiljøet og arbejdssikkerheden ombord. Det moderne fangstudstyr er også med til at sikre en skånsom behandling af fisken og øge værdien af råvaren.

 

Tilskudsmulighederne skal ændres

Parterne har i løbet af projektet konkluderet, at de statslige støtteordninger inden for fiskeri er ”for små og for få,” og de tilskynder ikke i tilstrækkelig grad til nybygninger med store energibesparelser.

– Vi vil med udgangspunkt i rapporten argumentere for, at der er så store miljøbesparelser at hente, at staten bør tilskynde til at bygge denne type skibe ved at ændre på tilskudsstrukturen. I Norge kan man få et decideret tilskud til at bygge nye, energieffektive skibe med op til 50 procent i støtte, forklarer Per Frank Hansen fra Erhvervshus Nord.

Partnerne vil samle en initiativgruppe af fiskere, interessenter og politikere og anvende konceptet til at argumentere overfor det politiske system og interesseorganisationer, så der bliver etableret mere fremtids- og klimaorienterede støtteordninger.

Konceptet er baseret på de teknologiske løsninger og materialer, der er velafprøvede på markedet i dag. I fremtiden man måske kigge på andre materialer som kulfiber eller aluminium og nye løsninger som brændselsceller og batterier.

– Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen, så vi hele tiden kan vejlede mest muligt ud fra de tilgængelige produkter på markedet, slutter Jesper Faurholt fra JOBI Værft.