Muslingefiskeriet har ingen betydning for fiskebestanden

Muslingefiskeriet får nu skylden for at der ikke er fisk i blandt andet Kalø Vig. Men det er ikke muslingefiskeriet, der bestemmer, om der er fisk i et område, siger professor

Stig Wittrup har sammen med sin bror fisket muslinger på østkysten af Jylland siden 1990′ erne. Også i Kalø Vig, hvor blandt andet Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Jægerforbund ønsker et stop for muslingefiskeri. Men det er ikke muslingefiskeriet, der har den store indflydelse på fiskebestandene, mener Stig Wittrup.

– Vores fiskeri betyder ganske lidt i den sammenhæng. Der er heller ikke nogen fisk de steder, hvor vi aldrig fisker muslinger, siger Stig Wittrup ifølge Århus Stiftstidende.

Det synspunkt står han ikke alene med. Der er nemlig opbakning til Stig Wittrup fra DTU Aqua.

-Lige der hvor det skrabende redskab rammer bunden, har det selvfølgelig en betydning. Men i Kalø Vig er det en meget lille del af bundarealet, der rammes, og det har altså ingen betydning for fiskebestanden. Det er ikke muslingefiskeriet i Kalø Vig, der bestemmer, om der er torsk og fladfisk eller ej, siger Jens Kjerulf Petersen, professor ved Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua.

Ifølge Stig Wittrup er netop Kalø Vig et sted, hvor muslingerne trives godt, fordi der er mange næringsstoffer og dermed de alger, muslingerne lever af i vandet.

– Noget af det første, der kommer i et ” forurenet” område med mange alger er blåmuslinger. De lever af alger, så der er masser af mad til dem. Vores fiskeri foregår i de områder, der er mest belastet af næringssalte, for det er der, der er flest og der de bedste muslinger er, siger han.

Ked af kritik

Han er ked af den negative omtale i pressen og brevet til fiskeriministeren, som blandt andet Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Jægerforbund har skrevet under på.

– Det er så nemt at skrive under på, at man vil have lukket fiskeriet ned, det koster dem ingenting. Men det gør rigtig ondt på os. Når der ikke er så mange fisk, så er det nemt at skyde skylden på andre, siger Stig Wittrup.