Fiskeri fra et lånt fartøj kan ikke medregnes som bierhvervsfiskerindtægt

Fiskeristyrelsen kommer med følgende faglige nyhed på sin hjemmeside for at fjerne evt. tvivl omkring indtægt som bierhvervsfisker

Følgende faglige nyhed kan du læse på Fiskeristyrelsens hjemmeside omkring indtægt som bierhvervsfisker:

Fiskeristyrelsen er blevet bekendt med, at der har været tvivl mht., om fiskeri fra et lånt fiskefartøj kan medregnes som bierhvervsfiskerindtægt. Styrelsen skal derfor præcisere følgende:

Som bierhvervsfisker skal mindst 5 pct. af din bruttoindtægt ved personlig virksomhed i de foregående 12 måneder stamme fra bierhvervsfiskeri, og dit fiskeri må kun drives personligt og uden brug af lønnet eller ulønnet medhjælp.

Bierhvervsfiskeri skal derfor foregå som selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri. Som bierhvervsfisker kan du derfor ikke medregne indtægt fra f.eks. ansættelse på et fiskefartøj som bierhvervsfiskerindtægt. Fisker du fra et lånt fartøj, vil du blive betragtet som ansat fartøjsfører, og din indtægt kan ikke medregnes som bierhvervsfiskerindtægt.

Hvis du fisker fra et fartøj, som du ikke selv ejer, skal du være lejer af fartøjet, og du skal kunne dokumentere lejeforholdet med en lejekontrakt eller lignende.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til mail@fiskeristyrelsen.dk.