Morsø kommune er snart klar med en placering på det nye center for østerturisme

Et storstilet projekt med østerturisme har længe været i støbeskeen på Mors, men det er stadig uklart hvor på øen centeret skal placeres

Morsø kommune blev i 2019 bevilget 18,7 millioner kroner til et nyt østersoplevelsescenter på øen.
Ønsket var, at det nye center skulle sætte mere fokus på skaldyrsturisme, ikke bare på Mors, men i hele Danmark. Og efter næsten et års arbejde peger det nu i retning af, at det nye turistcenter skal sammenkobles med et andet kommunalt projekt, der skal fokusere på søsport.

Jens Kjerulf, der er direktør for Dansk Skaldyrscenter har længe håbet på, at oplevelsescenteret skulle placeres i forlængelse af skaldyrscenteret på Ørodde, fordi det ville give en naturlig synergi mellem turismen og forskningsarbejdet at placere oplevelsescenteret tæt på Dansk Skalddyscenter. Men i starten af denne måned udtalte borgmester Ejner Bertelsen, at det ville være naturligt, at man placerede centeret i nærheden af Nykøbing Sejlklub.
Dermed ser det altså ud til – at placeringen på det nye center er blevet afklaret. 

Jens Kjerulf skal i denne uge mødes med Morsø kommune for at høre mere om kommunens planer for centeret og det videre arbejde med udførelsen af centeret.