Ny rapport: Godt gang i Roskilde Fjord

Undersøgelse viser, at der er mange fødeemner for fjordens fisk, men strandkrabben giver udfordringer
af Line Dalgaard Jensen
18 maj 2020

Kigger man unden overfladen på Roskilde Fjord, så er der fisk, føde - og potentielt mulighed for mere fiskeri... 

Ifølge en rapport fra Knud Fischer, der er pensioneret biolog, så er der bestemt liv i fjorden, og positive tegn for en række arter. I sommerhalvåret ses der store skrubber, og hans seneste nærstudering af forskellige konsumfisks maveindhold vækker yderligere optimisme.

Knud Fischer har set nærmere på maveindholdet i fjordens havørreder, skrubber, makrel og sild. Her er det mest eftertragtede bytte roskilderejer og kutlinger. Både skrubber og ørreder har udviklet en søgeadfærd, hvor fiskene søger kendte byttedyr. Rapporten konkluderer, at der er mange fødeemner for fjordens fisk – der er altså potentiale for både flere konsumfisk, og dermed på sigt mere fiskeri.

Det kræver dog, at man ser nærmere på strandkrabben. Knud Fischer påpeger, at hvis man skal sikre et større fødegrundlag for fiskene, så kræver det, at bestanden af strandkrabber reduceres. Maveundersøgelser af strandkrabber viser, at krabber i størrelsen 3 cm og opad er altædende rovdyr, og der er ingen tvivl om, at strandkrabberne er fødekonkurrenter til konsumfiskene. Derudover sætter krabber sig ofte fast i fiskernes garn og æder fangsten i nettene.

Læs hele rapporten her.

Flere Nyheder