Danske kuttere deltager i demonstration for grundloven

Fiskere tager del i demonstration for at udtrykke utilfredshed med regel-tyranni og manglende lydhørhed. Fuldt forståeligt lyder det fra DFPO og DPPO

Det er folkets demonstration, som finder sted i København og Aarhus lørdag den 21. november. Demonstrationen er ikke organiseret af hverken interesseorganisationer eller politiske organisationer. Den er arrangeret af græsrødder for at give mulighed for at udtrykke frustration over manglende forståelse for de problemstillinger, der udfordrer erhvervslivet i Danmarks landdistrikter.

Frustrationer, der desværre er rigeligt af i dansk fiskeri, hvor Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation oplever, at politikere og forvaltningen langt fra altid er løsningsorienteret.

Et stort antal fartøjer i Danmarks Fiskeriforenings og Danmarks Pelagiske Producentorganisation har på eget initiativ valgt at deltage i demonstrationen i København. Den beslutning møder stor forståelse og sympati fra formændene for de to organisationer:

– Danske fiskere oplever, at regler og retningslinjer for fiskeriet bliver mere og mere komplicerede for hver dag, der går. Vi er tilhængere af både regler og kontrol. Men vi oplever, at reguleringen og kontrollen tager overhånd, og at reglerne strider imod, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre i fiskeriet. Det betyder, at vores medlemmer i mange tilfælde bliver straffet for at overtræde regler, der absolut ikke giver mening og som ikke kan overholdes. Det skaber mismod og frustration, og vores medlemmer oplever, at politikerne hverken lytter eller respekterer erhvervet, siger Fridi Magnusen, formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

– Der er blevet for langt imellem EU og København i forhold til virkeligheden på havet og i danske havne. Regel-tyranni presser fiskeriet og mulighederne for at fortsætte en bæredygtig udvikling af fiskeriet. Det bliver eksempelvis tydeligt, når politikerne vælger at placere en havvindmøllepark midt i et vigtigt fiskeriområde. Helt unødvendigt og endda helt uden forudgående dialog med erhvervet. Jeg kan godt forstå, at vores medlemmer har behov for at komme af med deres bekymringer og frustrationer, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Det forventes, at de mange fiskefartøjer lægger til kaj ved Langelinie i København.