Forhøjelse af MAF-rationerne for tunge og rødspætte

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6 meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen samt rødspætte i Østersøen

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen samt rødspætte i Østersøen:

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. juli 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:
Fartøjer under 6 meter 800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.625 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.425 kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. juli 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 3.950 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.900 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 11.850 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 14. september 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.