MAF-mængden af kuller i Nordsøen (2AC4) er opfisket

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af kuller i Nordsøen (2AC4)

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af kuller i Nordsøen (2AC4):

Idet den afsatte mængde af kuller til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af kuller i Nordsøen (2AC4) på MAF-vilkår med virkning fra og med søndag den 27. september 2020.

Forbud mod at medbringe og lande kuller fra Nordsøen (2AC4) fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med tirsdag den 29. september 2020.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 25. september 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.