Vækstfondens nye etableringslån skaber muligheder for unge fiskere

Vækstfonden har introduceret et helt nyt lån for unge fiskere, der ønsker at købe deres første fartøj

Vækstfonden har introduceret et helt nyt lån for unge fiskere under 40 år, der for første gang skal ud at investere i eget fartøj. Etableringslånet er skabt til fiskere, der skal investere mere end fem millioner i fiskeriet. Og ønsket med det nye lån er at sikre fiskerne bedre muligheder for at få strikket en fornuftig finansieringsaftale sammen med banken. For modsat vækstlånt og banklån så skal der ikke stilles pant for det beløb, der lånes via etableringslån. Den unge fisker hæfter personligt for beløbet. Et etableringslån kan altså sidestilles med egenkapital, når banken skal udarbejde en finansieringsplan.

Og lad os bare sige det, som det er. Tidspunktet for det nye lån kunne ikke være bedre. For de udfordringer der følger i kølvandet på Brexit, kan få den konsekvens, at bankerne ønsker større sikkerhed, når de skal udlåne penge til fiskeri.

Konsulent Jette Thomsen fra Strandby Fiskeriforening udtaler, at hun ser det nye lån som en tiltrængt håndsrækning til fiskeriet: 

– Vi ser det som noget enormt positivt, at unge fiskere, der ønsker at investere i fiskeriet, får denne mulighed, så de forhåbentlig kan få et bedre afsæt, end det måske ellers ville have været muligt, siger hun.

Det nye etableringslån er blevet udviklet efter en rundspørge hos både banker, revisorer og advokater, har tilkendegivet, at det kunne give mening at supplere de nuværende finansieringsmuligheder, så fiskerne kunne opfylde kravet om 20-30 procent soliditet. 

 

Fakta om lånet

  • Etableringslån er målrettet førstegangskøb
  • Etableringslån gives til fiskere, der skal investere fem millioner eller derover
  • Etableringslån gives I kombination med et vækstlån
  • Etableringslånet har en løbetid på 10 år
  • Renten på lånet vil ligge mellem 6,5 pct. og 9,5 pct.
  • Der er mulighed for afdragsfrihed på etableringslånet de første tre år