Vilkår for kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fiskeristyrelsen har udsendt Bilag 6-meddelelse om vilkår for kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Arkivfoto

Fiskeristyrelsen oplyser i en Bilag 6-meddelelse følgende om vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen inkl. Limfjorden samt Skagerrak og Kattegat:

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6.

Meddelslen træder i kraft den 19. april 2021 og er gældende til og med 31. september 2021 med mindre andet meddeles.

Sildefiskeri i Nordsøen inkl. Limfjorden

Inden for den mængde, der er afsat i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §128 stk. 2 på i alt 506,6 tons, afsættes der 293,8 tons sild til fiskeri Nordsøen 4AB og 212,8 tons sild til fiskeri i Limfjorden 4L.

Sildefiskeri i Nordsøen 4AB

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder:

Til fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, afsættes der med virkning fra 19. april i alt 195,9 tons sild til et kystnært rationsfiskeri af sild.

Fra den 1. april 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande i alt 25.000 kg sild pr. kalendermåned. 

Fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter:

Til fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter, afsættes der med virkning fra 19. april i alt 97,9 tons sild til et kystnært rationsfiskeri af sild.

Fra den 1. april 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 25.000 kg sild pr. kalendermåned. 

Sildefiskeri i Limfjorden 4L

Til fiskeri på Limfjorden 4L, afsættes der med virkning fra den 19. april 2021, i alt 212,8 tons sild til et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum.

Fra den 1. april 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 40.000 kg sild pr. kalendermåned.

Kun fartøjer, der opfylder § 4 i bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri bekendtgørelse nr. 366 af 2. april 2019, kan opnå tilladelse til kystnært rationsfiskeri af sild i Limfjorden.

Sildefiskeri i Skagerrak og Kattegat 3A

Med virkning fra den 19. april 2021, forhøjes den afsatte mængde sild til et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Skagerrak og Kattegat til 90,8, tons i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §128 stk. 2.

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder:

Til fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, afsættes der med virkning fra den 19. april 2021 i alt 60,5 til et kystnært rationsfiskeri af sild.

Fra den 1. april 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 10.000 kg sild pr. kalendermåned. 

Fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter:

Til fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter, afsættes der med virkning fra den 19. april 2021 i alt 30,3 tons til et kystnært rationsfiskeri af sild.

Fra den 19. april 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 10.000 kg sild pr. kalendermåned.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til et kystnært rationsfiskeri af sild indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 2.

Ansøgning om tilladelse til fiskeri af sild med virkning fra den 1. maj 2021 skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest 25. april 2021. Tilladelser udstedes for maksimalt 1 måned af gangen.

Ansøgninger til fiskeri i efterfølgende måneder skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 25. i måneden før.

Indkommer der ansøgninger i et antal, der afstedkommer at den fulde rationsmængde ikke kan tildeles alle ansøgere pr. rationsperiode inden for den enkelte længdekategori og farvandsområde, fordeles den resterende mængde ligeligt blandt de ansøgere, der opfylder vilkårene for tildeling af tilladelse.