Carsoe skal levere komplet fabrik på ny Oceans Prawn-trawler

Langvarigt samarbejde og komplet løsning har sikret Carsoe opgaven med at designe, producere og installere en fabrik på Oceans Prawns trawler

Når den nyeste Ocean Prawn skal have fabrik, så er det Carsoe, der leverer løsningen. 

De er valgt til at designe, producere og installere en komplet fabrik på fartøjet.

Den nye reje- og helleflyndertrawler, der får en fangstkapacitet på 1200 ton, bliver udstyret med den nyeste teknologi i en komplet Carsoe fabrik med to proceslinjer. De to sideløbende linjer sikrer, at fangsten hurtigt og effektivt bliver bearbejdet, frosset og pakket.

Udover udstyr som rejekogere og en separat helleflynderfabrik, indeholder anlægget også to store autofrysere til hurtig nedfrysning af den dyrebare fangst, så kødets friskhed og høje kvalitet bliver bevaret. Når fangsten er frosset i blokke, bliver den automatisk sendt videre til palletering, hvor rejer og helleflynder bliver sorteret og palleteret separat i ”rene” paller. Det betyder, at der ikke er behov for yderligere manuel sortering i lastrummet eller på land. Når trawleren kommer i land, er fangsten bearbejdet, frosset, pakket og klar til at bliver sendt videre.

De mange automatiserede løsninger i fabrikken sikrer effektiv bearbejdning af fangsten og et godt arbejdsmiljø for fiskerne med langt færre tunge løft.

Fiskeflåden fra Ocean Prawns er godt kendt i Carsoe, som har stået for ombygninger, service og vedligehold på flåden i de seneste 30 år. Det indgående kendskab til fabrikkerne og forretningen er en af grundstenene i det fortsatte samarbejde.

– Det er faktisk den tredje Ocean Prawns trawler, vi udstyrer med et komplet fiskeprocesanlæg, hvis vi også tæller de skibe med, som blev leveret tilbage i Carnitech-tiden. Vi har stadig nogle af de samme folk fra dengang, der også skal arbejde på udstyret til den nye Ocean Prawn trawler, fortæller CEO hos Carsoe, Mikkel Jacobsen.