Opfiskning af bifangst-torsk i Skagerrak for FKA-kystfiskere

Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Skagerrak 3AN til utilsigtede bifangster af torsk for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus

Fiskeristyrelsen har udsendt Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Skagerrak 3AN til utilsigtede bifangster af torsk for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus:

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 77 stk. 2 nr. 3 afsatte mængde af torsk i Skagerrak 3AN til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1705), kan der med virkning fra og med 14. januar 2021 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fangster af torsk fra fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, der har været optaget på licensliste nr. 1705, vil med virkning fra den 14. januar 2021 blive afskrevet på fartøjets FKA-tilladelse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 14. januar 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.