Schack og Prehn i sværdslag om Brexit-kompensation

Torsten Schack Pedersen bød onsdag fiskeriministeren op til dans og krævede svar i den altoverskyggende sag om Brexit-kompensation

Onsdag eftermiddag var der Brexit og fiskeri på programmet i Folketingets spørgetime, hvor Folketingets medlemmer har mulighed for at vende små og store sager med regeringens ministre.

Venstres fiskeriordfører, Torsten Schack Pedersen, bød fiskeriminister Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet op til dans og krævede svar i den altoverskyggende sag i dansk fiskeri lige nu. Kompensation for brexit.

Venstres fiskeriordfører, der ganske som fiskeriminister Rasmus Prehn, er valgt i Nordjyllands Storkreds havde på forhånd stillet et spørgsmål til ministeren, som lød:

Set i lyset af at statsministeren i oktober 2020 lovede, at regeringen ikke ville lade fiskeriet stå alene tilbage, hvis der ikke kom en aftale forud for Storbritanniens udtræden af EU, er det så regeringens opfattelse, at fiskeriet med en aftale, som koster masser af arbejdspladser hos helt almindelige konsumfiskere og i fiskeindustrien på land, må klare sig uden regeringens hjælp?

Spørgsmålet falder i god jord hos formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, der siger:

– Jeg er rigtig glad for, at Torsten Schack Pedersen og Venstre holder regeringen op på deres løfter til fiskeriet. For det er vigtigt, at fiskeriet får kompensation for de tab, dansk fiskeri har lidt på grund af Brexit. Det gælder især fiskerne i Vest- og Nordjylland, og det betyder meget, deres lokale politikere kæmper for dem, som Torsten er et rigtig godt eksempel på.

Da Torsten Schack Pedersen havde stillet sit spørgsmål, svarede en koncentreret minister, at der er hjælp på vej. Ministeren redegjorde for, at der samlet kommer 1,8 milliarder kroner fra EU, hvor en stor del skal gå til at hjælpe fiskeriet. Det svar var imidlertid ikke nok for Venstres fiskeriordfører, der mener, at regeringen bør stå klar med nationale midler for at komme fiskeriet til undsætning og henviste til, at Venstre i forbindelse med debatten om dette års finanslov foreslog, at der blev afsat 750 millioner kroner til at afbøde konsekvenserne af Brexit.

– Jeg synes, det er et stærkt signal fra Venstre, at de er klar til at bruge nationale midler på at hjælpe fiskeriet. Vi ønsker, at de danske fiskere kompenseres krone til krone for deres tab, og vi mener, der er behov for, at hjælpen samtidig kan bidrage til at udvikle fiskeriet i en endnu mere bæredygtig retning økonomisk, socialt og miljømæssigt, og det håber vi regeringen vil være med til, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Det er sikkert og vidst, at de sidste ord ikke er sagt i den sag, og på Fiskeri Tidende følger vi udviklingen nøje, og vil stræbe efter at holde læserne opdaterede med de seneste nyheder.

Ordvekslingen mellem Rasmus Prehn og Torsten Schack Pedersen kan findes ved at trykke her og spole frem til kl. 13.52, hvor fiskeriministeren indtager Folketingets talerstol.