Bilag 6 nr. 50 - Opfiskning af jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat

Bilag 6 nr. 50 om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat fra 20. juli 2021
19 jul 2021

Idet den afsatte mængde af jomfruhummer til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat (03A) på MAF-vilkår med virkning fra og med tirsdag den 20. juli 2021.

Forbud mod at medbringe og lande jomfruhummer fra Skagerrak og Kattegat (03A) fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med onsdag den 21. juli 2021.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 19. juli 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Flere Nyheder