Forsøgsordning med håndopsamling af østers i Vadehavet forlænges

Erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere kan fortsat opsamle og omsætte østers fra Vadehavet i kommerciel sammenhæng - Fiskeri Tidende

Det har de sidste år to år været muligt for erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere at indsamle og omsætte den invasive stillehavsøsters fra Vadehavet. Ordningen er nu forlænget til den 31. maj 2022.

Forsøgsordningen giver mulighed for at værne om Vadehavets natur ved at begrænse udbredelsen af stillehavsøsters i området. For at gøre fiskeriet attraktivt kan det udøves som erhvervsfiskeri og/eller bierhvervsfiskeri med en kommerciel udnyttelse af fangsten. Opsamlingen skal ske skånsomt og uden større konsekvenser for flora og fauna i området og dets økosystem. Der kan derfor kun håndopsamles eller anvendes lette håndholdte redskaber.

Læs mere om ordningen og om, hvordan du søger om tilladelse