Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i Skagerrak og i Nordsøen

Bilag 6 om nedsættelse af MAF-rationen for torsk i Skagerrak og MAF-rationen for torsk i Nordsøen

Bilag 6 nr. 45

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 12. juli 2021 og er gældende indtil videre med mindre andet meddeles.

Torsk i Skagerrak

Fra den 12. juli 2021 indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter – 900 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 1.800 kg Fartøjer på 9 meter og derover – 2.700 kg

Torsk i Nordsøen

Fra den 12. juli indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter – 1.970 kg.
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 3.940 kg. Fartøjer på 9 meter og derover – 6.180 kg