Nyt projekt skal give børn og unge forståelse for fiskeriet

Fordomme om fiskeri er der nok af – men nu vil tre kvindelige ildsjæle gøre fordomme til skamme og styrke fiskernes images

Engang var fiskeriet Danmarks stolthed, og fiskerne til havs var blandt de foretrukne motiver, når dygtige malere skulle fange essensen af Danmark. Fiskeri var livsnerven i talrige danske kystsamfund, og fiskerne blev opfattet som heroiske bidragsydere, der satte livet på spil, for at skaffe mad på bordet. Men med tiden har det billede ændret sig. Debatten om fiskeri er blevet mere polariseret, og det skyldes ifølge Maria Krog Mejlhede, der er indehaver af virksomheden Krog Nobis, at danskernes grundlæggende kendskab til fiskeriet er lig nul.

Men det skal være slut. Nu skal danskerne kende fiskerne igen – og de skal høre om alt det positive, fiskerne bidrager med. Maria Mejlhede Krog har i samarbejde med Emilie Juul Giese, der har en kandidat i retorik og grafiker Sofia Unger Christensen startet et projekt op, der skal skabe forståelse for fiskeriet, og på sigt styrke fiskernes image. De tager udgangspunkt i Hanstholm, men med tiden er det planen, at det skal gå på tværs af regioner i Danmark, og ambitionen er også, at projektet skal gå på tværs af landegrænser. Formatet er digitalt – for på den måde rammer man flest.

 

Fokus på børn og unge

Og allervigtigst børn og unge – de begynder med skoleklasser i Thy. De er projektets fokus, hvor også læringsmaterialer til grundskolen vil være oplagt; bl.a. samfundsfag, naturfag og hjemmekundskab.

– Børn er jo helt vildt modtagelige over for det, vi fortæller dem, og når børn i dag skal tegne en fisker, så tegner de skibe med piratflag, pistoler og hvaler, der bliver fanget i store net. Og selvom vi kan feje det væk, og trøste os med, at det jo bare er børn, så er det et problem, som vi bliver nødt til at forholde os til, lyder det fra Maria Mejlhede:

– Vi bliver simpelthen nødt til at komme ud og åbne døren til fiskernes verden. For det er ikke kun fiskeriet, der har brug for mere troværdighed, det har fiskerne i høj grad også selv. Alt for mange opfatter fiskerne som griske banditter, der ser stort på havets sundhed og kun har profitten for øje, og det er jo helt misforstået.

Troværdighed er nødvendig

Og skulle man være i tvivl, om, hvorvidt det nu også er nødvendigt, så bekræfter den store interesse omkring filmen Seaspiracy, at der er mange fordomme. Ifølge Emilie Juul Giese er det nemt at opbygge en masse fordomme om fiskeriet, fordi danskernes forståelse for fiskerierhvervet er meget lille.

– Den største udfordring er nok, at fiskeriet har et troværdighedsproblem, og det er ikke et problem, som vi bare løser ved at skrive en masse positive ting om fiskeriet, eller ved at få lidt omtale i medierne. Hvis fiskerne skal sikre en større troværdighed, så kræver det også, at fiskerne selv deltager aktivt i at synliggøre, hvem de er, og hvad de laver. Og det er det, vi rigtig gerne vil hjælpe dem med gennem dette projekt, fortæller Emilie Juul Giese.

Det kræver bl.a. dialog, indvender de to kvinder, og selvom det måske ikke ligger lige til højrebenet at bede fiskerne ligge kutteren til kaj, for at deltage i aktiviteter og snakke med skolebørn, så er det nødvendigt.
– Nogle gange skal man turde at gøre noget andet. Man skal turde tænke i en anden retning, end hvad man plejer. Og i fiskeriet har man nok ikke været særlig god til at pleje sit image. Det har ikke været tradition, at man har brugt tid og ressourcer på at brande fiskeriet. Men jeg kender faktisk ikke særligt mange virksomheder, hvor man kan drive en fornuftig forretning, uden at ville bruge tid og ressourcer på branding og markedsføring, lyder det fra Maria Mejlhede Krog, der påpeger, at der er masser af positive historier at fortælle om fiskeriet:

– Fiskeri er mega sejt, og det er mega fedt! Og vi skal ud at fortælle, at man altså godt kan være bæredygtig, uden at båden er lavet af bambus.

Grundskolen er oplagt

Helt konkret fokuserer projektet på, at give elever i grundskolen et basiskendskab til fiskeriet og fiskerne. For det er helt oplagt, at udarbejde læringsmaterialer der kan anvendes i mange forskellige fag, og dermed præsentere flere forskellige vinkler på fiskeriet. Det kan være fag som samfundsfag, naturfag og hjemmekundskab. Tanken er, at disse læringsmaterialer skal skabe fundamentet for en basisviden, som man kan bygge videre på.

– Jeg vil gå så langt som til at sige, at jeg faktisk mener, at det er en demokratisk pligt, at man skal vide noget om fiskeri, og ved at gøre materialet digitalt, gør vi det tilgængeligt for hele Danmark, og vi rammer bredt. Uanset hvad du laver, om du er tømrer, ingeniør eller sygeplejerske, så har vi jo alle siddet på skolebænken. Så det er oplagt at starte her – og efterfølgende kan vi så bygge mere på. Viden er jo lidt som legoklodser – Du bliver aldrig helt færdig med at bygge på, konkluderer Maria Mejlhede Krog.