Opfiskning af torsk i Nordsøen til utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus

Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6 om opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Nordsøen til utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6-meddelelse om opfiskning af torsk i Nordsøen til utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus:

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 77 stk. 2 nr. 1 afsatte mængde af torsk i Nordsøen til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1703), kan der med virkning fra og med 30. juni 2021 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fangster af torsk fra fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, der har været optaget på licensliste nr. 1703, vil med virkning fra den 30. juni 2021 blive afskrevet på fartøjets FKA-tilladelse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. juni 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.