Europa-Parlamentet vil aktivt bekæmpe plastikaffald i havet

Den samlede mængde af plastik i havet skal nedbringes til gavn for både dyreliv og fiskeri

Mængden af affald i havet skal nedbringes, så havets mange arter kan få bedre levevilkår. Til gavn for både biodiversiteten, fiskerisektoren og forbrugerne.

Og en vigtig brik, hvis man skal opnå dette, er at få begrænset forekomsten af plastisk i havet.

Mens større former for affald er et helt åbenlyst eksempel på forurening af havene, når det skyller op langs de danske strande, så udgør mikroplast og nanoplast i virkeligheden en meget større trussel, for de mange dyrearter der lever i havet. Derfor har EU-Parlamentet søgt om midler til at nedbringe mængden af affald i havene.

Europa-Parlamentet har indsendt en betænkning til EU-kommissionen, hvor det bl.a. fremgår, at en gennemsnitlig forbruger af skaldyr fra Middelhavet indtager 11.000 plastikfragmenter årligt. Ligeledes fremgår det også, at den samlede fiskerisektor er vurderet til at miste 1-5 procent af den samlede omsætning som følge af plastikforurening. Derfor opfordrer parlamentet til, at EU-kommissionen fremsætter forslag om, at der bliver afsat midler til aktivt at nedbringe mængden af plastikaffald i havet.