Dansker i spidsen for europæiske producentorganisationer

Esben Sverdrup-Jensen er valgt som ny formand for sammenslutningen af europæiske Producentorganisationer.

Den 28. oktober blev der holdt generalforsamlingen i sammenslutningen af europæiske producentorganisationer, der er et europæisk talerør for fiskeri- og producentorganisationer i Europa, hvor både Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation er medlem. Organisationen hvis rette navn er European Association of Fish Producers Association (EAPO) holdt generalforsamlingen i Bruxelles. Her udnævnte EAPO Esben Sverdrup-Jensen, administrerende direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, som ny formand for EAPO i de kommende to år med mulighed for forlængelse.

I forbindelse med valget til ny formand, gav Esben Sverdrup-Jensen sit syn på producentorganisationernes rolle i europæisk fiskeri.

– Det er PO’ernes udfordrende opgave at sikre, at EU-lovgivningen fungerer hensigtsmæssigt ude på fiskepladserne og hele tiden er med til at forbedre lovgivningen vedrørende bæredygtigt fiskeri. Jeg kommer fra en pelagisk producentorganisation, men i min nye rolle som formand for EAPO er det min hensigt at besøge alle EAPOs medlemslande for at lære andre fiskerier bedre at kende, og de udfordringer som man kæmper med rundt om i Europa. EAPO skal fortsætte med at arbejde tæt sammen med og styrke alliancer med alle, som støtter op om organisationens formål om at sikre bæredygtige fiskerier i EU socialt, økonomisk og miljømæssigt udtaler Esben Sverdrup-Jensen

Som følge af udnævnelsen af Esben Sverdrup-Jensen som formand for EAPO, stopper Thomas Wenzel Kruse som kasserer i EAPO.

Du kan læse mere om EAPO her: EAPO – European Association of Fish Producers Organisations