Bilag 6 nr. 55 – Ophævelse af vilkår for fiskeri og regulering af rationsmængder

Bilag 6 nr. 55 meddelelse om ophævelse af vilkår for fiskeri og regulering af rationsmængder for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N.)

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 6. september 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Med virkning fra lørdag den 4. september 2021 ophæves vilkår for fiskeri og regulering af rationsmængder for fiskeriet af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B.