Bilag 6 nr. 56 – Vedr. rationsfiskning af pighvar og slethvar

Bilag 6 meddelelse nr. 56 om opfiskning af den til FKA-rationsfiskeri afsatte mængde af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C)

Idet den afsatte mængde af pighvar og slethvar afsat til FKA-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C) på FKA-rationsvilkår med virkning fra og med onsdag den 22. september 2021.

Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C) fisket på FKA-rationsvilkår træder i kraft med virkning fra og med torsdag den 23. september 2021.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. september 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.