Hollandske bomtrawlere skaber igen dårlig omtale af fiskeriet

Nye afsløringer viser, at hollandske bomtrawlere bevidst slukker eller skruer ned for AIS-signalet for at sløre deres aktiviteter

TV2 har, i samarbejde med researchkollektivet NOIR og den hollandske avis NRC Handelsblad, gennemført en undersøgelse, der dokumenterer, at 30 ud af 31 af de hollandske trawlere, der har fisket i dansk farvand, har slukket deres AIS system for derved at skjule deres aktiviteter til havs. Det til trods for, at det er lovpligtigt, at alle fartøjer over 15 meter anvender AIS-systemet.

På den baggrund er de hollandske bomtrawlere endnu engang havnet i mediernes søgelys, og det ærgrer formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

– Jeg er, lige ud sagt, dødtræt af, at vi gang på gang har problemer med de hollandske bomtrawlere. Det tegner et trist billede af fiskerierhvervet, og det er helt utilfredsstillende for de danske fiskere, der spiller efter reglerne. Både fordi bomtrawlerne ødelægger deres fiskeri, men også fordi det skader fiskebranchens image. Derfor er det her altså helt uacceptabelt siger Svend-Erik Andersen.

Ifølge TV2’s dækning af hollændernes AIS-fusk, er forklaringen på de slukkede systemer, at bomtrawlerne fisker inden for 12 sømil-zonen og konsekvensen bliver, at det er muligt for hollænderne at fifle med deres fangster og kvoter. Samtidig er det ødelæggende for de danske fiskeres fiskeri, ligesom de usynlige hollændere også udgør en sikkerhedsmæssig risiko.

Politikere vil skrue bissen på

De danske politikere har ikke været sene til at markere sig. Fiskeriminister Rasmus Prehn varsler, at der bliver strammet op overfor hollænderne, og udtaler til TV2 blandt andet:

– Vi er nødt til at indskærpe og have en tydelige kontrol. Og det ulykkelige er, at det i høj grad er udenlandske fiskere, der har foretaget det her. Danske fiskere har sådan set prøvet at spille efter reglerne, og nu ser de sig udkonkurreret af udenlandske fiskere, der bare snyder på vægten. Det duer ikke, det skal stoppes, og det gør vi nu.

På ovenstående baggrund har ministeren varslet, at restriktionerne skal strammes ligesom det fremover skal være forbudt at slukke for systemet. I Danmarks Fiskeriforening er man tilfredse med, at ministeren nu sætter ind. Dog er det vigtigt, at det ikke går ud over de forkerte.

– Det er forkasteligt, at de hollandske bomtrawlere både bringer danske fiskere i fare og ødelægger fiskeriet. Derfor kan jeg godt forstå, at ministeren vi stramme grebet. Det bakker jeg op om som formand for de danske fiskere. Men det er altså også vigtigt at slå fast, at det her ikke skal gå ud over de danske fiskere. De har ikke gjort noget forkert, og derfor skal hollændernes adfærd ikke lægge dem til last, fastslår Svend-Erik Andersen.

Også Europa-Parlamentariker og Næstformand i Europa-Parlamentets fiskeriudvalg, Søren Gade, blander sig i sagen med fokus på, at bødeblokken skal frem ligesom politikerne i Folketinget i højere grad skal bruge kræfterne på de udenlandske fiskere frem for at overdynge de danske fiskere med mulige og umulige regler. Til TV2 udtaler Søren Gade:

– Nu har vi i årevis hørt, at fiskerne klager over, at nogle slukker AIS-signalet, og så kunne Fiskeristyrelsen tage hænderne op af lommen og koncentrere sig om at give bøder, fordi så er der større sandsynlighed for, at de overholder reglerne

Opsummerende ved vi nu, at sagen kommer til at betyde, at sanktionerne bliver strammet og at Fiskerikontrollen får mulighed for at kalde et skib op og bede det om at blive på et bestemt koordinat. Endelig igangsættes et samarbejde med flyvehjemmeværnet, der skal hjælpe med overvågninger fra luften.