Bilag 6: Fangstrejseration for rokke i Skagerrak og Kattegat

Ration på 80 kg. rokke pr. fangstrejse i EU-zone i Skagerrak og Kattegat

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse:

Bilag 6 meddelelse nr. 26 – 2022 om fastsættelse af en fangstrejseration for rokke ved udøvelse af fiskeri i Skagerrak og Kattegat i EU-zone

Med virkning fra lørdag den 9. april 2022, indføres der for alle fartøjer, der udøver fiskeri i Skagerrak og Kattegat i EU-zone en fangstrejseration, således at der må fiskes, medbringes og landes 80 kg. rokke pr. fangstrejse.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

 

Meddelelsen træder i kraft den 8. april 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.”