Nu kan der ansøges om tilladelse til fiskeri i Nissum Fjord

Der kan nu ansøges om én tilladelse til fiskeri i Nissum Fjord

Der er åbnet for ansøgning om én ledig tilladelse til fiskeri i Nissum Fjord. Det skriver Fiskeristyrelsen på sin hjemmeside.

Tilladelsen kan tildeles én erhvervs- eller bierhvervsfisker, der ønsker at fiske i Nissum Fjord efter § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord.

Alle fiskere, der ønsker at fiske i Nissum Fjord, skal indsende en ansøgning til Fiskeristyrelsen senest den 17. maj 2022. 

Ved flere ansøgere, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsens § 9, stk. 1, tildeles den ledige tilladelse ved lodtrækning. 

Hent ansøgningsskemaet og send det til Fiskeristyrelsen inden fristens udløb på e-mail: licensadm@fiskeristyrelsen.dk.  

Læs Bekendtgørelsen på Retsinformation https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1311 

Kontakt

Ved spørgsmål kan Fiskeristyrelsen kontaktes på telefonnummer: 72 18 56 00.