Bilag 6 – Opfiskning af den til FKA-rationsfiskeri afsatte mængde af pighvar og slethvar i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse nr. 51 – 2022 om opfiskning af den til FKA-rationsfiskeri afsatte mængde af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C)

Idet den afsatte mængde af pighvar og slethvar afsat til FKA-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C) på FKA-rationsvilkår med virkning fra og med torsdag den 1. september 2022.

Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C) fisket på FKA-rationsvilkår træder i kraft med virkning fra og med fredag den 2. september 2022.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021 om regulering af fiskeriet, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 31. august 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 medmindre andet meddeles.