Bilag 6 – ændring af vilkår for fiskeri af visse industriarter

Ændring af vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Fiskeristyrelsen har netop udsendt nedenstående bilag 6-meddelelse:

Bilag 6 nr. 13 – 2022 om ændring af vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen i 2022

 

Denne meddelelse præciserer visse vilkår i Bilag 6 meddelelse nr. 5 – 2022 om vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

1. Fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.

  • Fartøjer, der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing.

Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.

Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

  • Med virkning fra den 16. februar 2022 til og med 30. juni 2022 gælder der en fangstrejseration på 30 tons brisling pr. fangstrejse. I mængden på 30 tons indgår brisling samt bifangst af alle andre arter.

2. Fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat

  • Fartøjer, der fisker sperling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing.

Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.

  • Med virkning fra den 16. februar 2022 til og med 31. oktober 2022 gælder der en fangstrejseration på 30 tons sperling pr. fangstrejse. I mængden på 30 tons indgår sperling samt bifangst af alle andre arter.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 16. februar 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.