Ny projektbank samler udviklings- og innovationsprojekter inden for hav og fiskeri

Fiskeristyrelsen lancerer nu en projektbank, der giver overblik over udviklings- og innovationsprojekter, som er støttet af den Europæiske Hav- og...
07 jul 2022

Fiskeristyrelsen lancerer nu en projektbank, der giver overblik over udviklings- og innovationsprojekter, som er støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Den nye projektbank skal inspirere og sikre bred formidling af viden. Projekterne spænder vidt lige fra f.eks. udvinding af nye smagsforstærkere fra rejeskaller, til udvikling af innovative metoder og redskaber, der fremmer bæredygtigt fiskeri.

På nuværende tidspunkt ligger der 67 projekter i projektbanken. Der tilføjes løbende flere projekter, når de afsluttes frem mod udgangen af 2023.

På sigt kommer projektbanken til at indeholde alle gennemførte projekter under de tre støtteordninger:

  • Fælles Indsatser Fiskeri
  • Fælles Indsatser Akvakultur
  • Fiskeri, Natur og Miljø

Eksempel på et projekt fra banken

Smagsforstærkere fra rejeskaller

Danish Seafood Association har i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet og rejepilningsvirksomheder gennemført et projekt, som belyser metoder til at udvinde naturlige smagsforstærkere fra rejeskaller. Den del af rejen, som vi spiser, udgør kun 1/3, mens den resterende 2/3 består af skaller. Derfor er der et godt bæredygtighedspotentiale i at forarbejde skallerne til spiselige smagsforstærker

Flere Nyheder