Bilag 6 Nr. 20 : Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Bilag 6 meddelelse nr. 20 – 2022 Midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2211

I perioden fra og med tirsdag den 8. marts 2022 til og med tirsdag den 29. marts 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  • 58 00’4 N  009 52’9 Ø
  • 58 03’5 N  010 09’3 Ø
  • 58 00’7 N  010 20’9 Ø
  • 57 58’5 N  010 15’9 Ø
  • 57 59’5 N  010 09’7 Ø
  • 57 56’8 N  009 55’3 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

– flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

– tejner

– kammuslingeskraber 

– hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft med virkning fra den 8. marts 2022.