Skuffede lokalforeningsformænd sender brev til ministeren

Kamera på fartøjerne skulle have fortsat ad frivillighedens vej, mener lokalforeningsformænd

Syv meget skuffede lokalforeningsformænd har sendt nedenstående brev til fiskeriminister Rasmus Prehn (S):

Kære Rasmus Prehn

Du har desværre og helt uforståeligt valgt at indføre tvungen kameraovervågning af alle fartøjer i Kattegat. Vi ville gerne have fortsat ad frivillighedens vej. Vi har rakt hånden fr em. Vi har foreslået frivillig kameraovervågning. Ikke meget anderledes end den tilgang Danmarks Pelagiske Producentorganisation har foreslået, og som du har rost til skyerne. Alligevel stempler du os som de næste typografer, og du kalder os “die hard-modstandere af kameraovervågning”. Det synes vi ikke er i orden.

Vi er ikke typografer. Derfor har vi i årevis arbejdet på at udvikle vores fiskeri, og gjort det mere bæredygtigt. Det er grunden til, vi kan prale af, at vi i dag har redskaber, der stort set ikke fanger torsk, og som har medvirket til, at fiskeret efter jomfruhummer i Kattegat er bæredygtighedscertificeret af uafhængige eksperter. Og det er grunden til, at vi i dansk fiskeri kan prale af, at vi har reduceret vores CO2-udledning med 62% siden 1990.

I dansk fiskeri står vi fast på, at vi skal have en god og saglig dialog om udviklingen i dansk fiskeri. Og vi vil gerne samarbejde. Men det bliver svært at samarbejde, hvis kommunikation og spin fjerner fokus fra den faktiske situation i Kattegat. Eksempelvis kan vi med 100 procent sikkerhed sige, det ikke er korrekt, at de af os, der har haft kamera på fisker mere nænsomt og undgår bifangster af torsk. Vi fisker der hvor hummerne er. Længere er den ikke. Det er i øvrigt også det, der fremgår af evalueringsrapporten fra kameraprojektets første fase. Der står følgende: “Det kan ikke afgøres ud fra kortlægningen, hvorvidt kamerafartøjerne har ændret fiskerimønstre”.

Det samme fremgår af DTU’s notat fra den 8. marts. Dog med en lidt anden ordlyd : “Som det fremgår, er der ikke de store ændringer i fiskeriets geografiske fordeling og de forskelle, der er, kan skyldes den geografiske fordeling af jomfruhummere i 2020 med 2021”.

Derfor er vi meget uforstående for, hvorfor det igen og igen bliver udlagt som, at kamerafartøjerne i Kattegat fanger færre torsk. Det er ikke rigtigt, og derfor har vi mistet tilliden og troen på, at dit ministerium har en objektiv tilgang til fiskeriet.

Det samme gør sig gældende, når du igen og igen bruger eksemplet med, at 65% af de torsk, der fanges i Kattegat, bliver smidt over bord. Lad det være sagt med det samme. Vi vil gerne undgå udsmid, vi vil gerne undgå at fange torsk og 65% er et højt tal. Men det dækker altså over, at der stort set ikke fanges torsk i Kattegat. Hvis du løfter blikket fra DTU’s regneark og kigger ud i virkeligheden, kan du se, at det her handler om, at den enkelte fisker har et udsmid på under et kilo per fisket ur . Det er næsten ingenting, og det er trods alt menneskeligt at fejle ligesom, det gør ondt på fiskeren at tage levedygtigt yngel med i land.

Lige nu er fortællingen, at det er fiskeriets skyld, at torskebestanden i Kattegat er i ringe forfatning. Og det er ikke retfærdigt. Eksperterne siger i kor, at den største presfaktor i vores havmiljø ikke er fiskeriet, men forurening med næringsstoffer fra land og by. Eksperterne er også enige om, at klimaforandringerne spiller en stor rolle i forhold til torskebestanden. Det underbygges også af det beskyttede område i det sydøstlige Kattegat. Her har der ikke været fisket i 12 år. Og der er stadig ingen fisk. Endelig æder sæl og skarv også deres andel kombineret med, sælerne smitter torsken med leverorm. Det er en ulykkelig situation.

Vi siger ikke, at fiskeriet ikke har et medansvar, og vi siger ikke, at vi ikke skal bidrage til at genoprette torskebestanden. Det vil vi gerne. Og virkeligheden er, at vi har droppet det målrettede fiskeri efter torsk i Kattegat netop af den grund. Og vi er helt klar på at gøre endnu mere. Vi vil gerne være med til at udforme fremtidens selektive redskaber. Vi vil gerne installere black box, så fiskeriet kan monitoreres grundigt. Vi vil gerne arbejde med kameraovervågning så længe, der var tale om en frivillig ordning.

Tvungen kameraovervågning er i den grad en krænkelse af vores erhverv, og en hån mod vores indsats for at sikre et bæredygtigt og fremsynet fiskeri. Vi vil gerne gå fo rrest , og vise, at vi i Danmark kan samarbejde om frivillig kameraovervågning . Den chance er forspildt. I stedet skal danske fiskere som de eneste i EU tvinges til at tage kamera ombord. Derfo r er vores skuffelse massiv.

 

Med venlig hilsen

 

Thomas Christiansen, Formand for Læsø Fiskeriforening,

Jan Nordahl Petersen, Formand for Gilleleje Fiskeriforening,

Anders Nymann Jensen, Formand for Grenå Fiskeriforening,

Allan Buch, Formand for Bælternes Fiskeriforening,

Per Skødt Hansen, Formand Bønnerup Fiskeriforening,

Steen Jørgensen, Formand Hundested Fiskeriforening og

Claus Hjørne Pedersen, Formand for Strandby Fiskeriforening.