Trawlfisker frustreret over Gutterne på kutterne: Hvorfor skal de altid tale os andre ned?

Trawlfisker Kim Lykke Petersen er irriteret over udsendelse på TV2. Han opfordrer til sammenhold i dansk fiskeri

I omegnen af en halv million danskere ser med, når TV2 viser udsendelserne ”Gutterne på kutterne”, som handler om fiskerne i Thorup Strand.

Serien har kørt siden 2015, og den har flere gange skabt debat internt i fiskerikredse, senest i forbindelse med et afsnit, hvor fiskeriet i Thorup Strand fremhæves som et særligt skånsomt fiskeri modsat fiskeriet andre steder, hvor der fiskes med trawl.

I udsendelsen kommenterer en af Thorup Strand-fiskerne en kontroversiel dokumentarfilm på Netflix, som konkluderer, at man helt bør holde sig fra at spise fisk med den begrundelse, at fiskerne over alt i verden udrydder fiskebestandene og ødelægger havmiljøet.

Thorup Strand-fiskeren er meget frustreret over filmen.

– Det er de store trawlere, der splitter den balance, der er i havet. Det er, når de begynder at drive rovfiskeri bare for penges skyld. Så bliver folk egoister. Men herude, hvor man har en lille båd, man skal forrente, og man måske fisker med et vist antal garn – det er ikke det samme, siger han.

Vi skal være her alle sammen

Udsendelsen har skabt stor debat på Facebook, hvor fiskere andre steder i landet er frustrerede over, at den meget positive fremstilling af fiskeriet i Thorup Strand sker på bekostning af fiskeriet andre steder.

En af de fiskere, der har blandet sig i debatten, er Kim Lykke Petersen fra Bønnerup Strand. Han driver kystfiskeri i Kattegat, hvor han fisker efter hummere og blandet fisk med en lille trawl-kutter på knap ti meter.

– Jeg bliver stødt, når han sidder og siger det om trawlfiskerne – at de mener, at de skulle være mere skånsomme, end jeg er i mit fiskeri. Jeg forstår ikke, at de altid skal sidde og tale os andre ned. Jeg synes, man skal holde op med at sidde og gøre sig bedre end andre. Det er noget dumt noget på den måde at skyde på sine kolleger. Vi skal være her alle sammen, uanset om vi fisker med garn, snurrevod, pilk eller trawl. Der skal være plads til alle, siger han.

Mange fordomme om trawlfiskeri

Kim Lykke Petersen konstaterer, at trawlfiskeriet er hårdt ramt af fordomme.

Det så man blandt andet, da et flertal i Folketinget sidste år besluttede at forbyde trawlfiskeriet i Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt af hensyn til torskebestanden, selv om man hos DTU Aqua vurderer, at et trawlforbud ikke vil få nogen betydning for torskebestanden.

Kim Lykke Petersen opfordrer derfor også til et bedre sammenhold i dansk fiskeri på tværs af de forskellige fiskerier.

– Vi skal blive bedre til at holde sammen i stedet for at nedgøre hinanden. For det kommer der ikke noget godt ud af. Vi driver alle sammen det fiskeri, vi synes, er det rigtige, siger han.