33 fiskefartøjer i Østersøen modtager nu støtte til ophugning

Fiskeristyrelsen har givet tilsagn til ophugningsstøtte til 33 fartøjer for i alt ca. 47 mio. kr.

Fiskeristyrelsen har i denne uge givet tilsagn til ophugningsstøtte til 33 fartøjer for i alt ca. 47 mio. kr. på støtteordningen ”ophugning af fiskerfartøjer for torskefiskere i Østersøen”.

I Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) er der afsat 50 mio. kr. til en ophugningsordning for fartøjer i Østersøen. Formålet med ordningen er at bidrage til at mindske ubalancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder i Østersøen som følge af de seneste års markante kvotenedgange for torsk og den økologiske tilstand for Østersøen generelt.

Fiskeristyrelsen har inden for ansøgningsfristens udløb den 31. december 2022 modtaget i alt 63 ansøgninger. Heraf opfylder 36 ansøgninger støtteordningens ansøgningsbetingelser med ansøgning om et samlet beløb på ca. 68 mio. kr.

Alle ansøgninger er blevet prioriteret i henhold til ordningens kriterier, og der er således blevet givet tilsagn til 33 ansøgere for ca. 47 mio. kr. Da ordningens økonomiske ramme er på 50 mio. kr. er der 3 ansøgninger, som ikke har modtaget tilsagn om støtte, selvom de lever op til støttekriterierne. Ansøgningerne er bl.a. blevet prioriteret ud fra den højeste andel af torskefiskeri fra Østersøen. Restbeløbet på ca. 3 mio. kr. vil i prioriteret rækkefølge blive tilbudt en af de tre ansøgere, der lever op til ordningens kriterier, men hvor de ansøgte beløb falder udenfor den økonomiske ramme for støtteordningen.

For at få udbetalt støtte skal fiskerfartøjerne være ophugget senest den 31. december 2023, og der skal også være anmodet om udbetaling senest denne dato.

Læs mere om ophugningsordningen her.