Få overblikket over RGS-Nordic-sagen

Fiskeri Tidende har været i arkivet – for hvad er det nu RGS Nordic-sagen går ud på?

Hele sagen om RGS Nordic blusser i disse dage op. Deres miljøgodkendelse beskyldes for at være ulovlig, flere partier vil have miljøministeren i samråd og kritikken hagler ned. 

Men hvordan er det nu, det hele hænger sammen?

I flere årtier har fiskere og lokale ildsjæle ved Agersø Sund anført af Jan Rasmussen haft øjnene rettet mod RGS Nordics rensningsanlæg i Stigsnæs. Det renser og udleder årligt omkring 400.000 tons spildevand – mens vandmiljøet er blevet dårligere og dårligere. Vandet er blevet mere og mere grumset, og fiskene er forsvundet…

Tilfældigt? Det mener Jan Rasmussen bestemt ikke, som bakkes op ad Danmarks Fiskeriforening. 

Jan Rasmussen har dedikeret sit virke til at få løst mysteriet og stoppet de udledninger af forurenet spildevand, som, han mener, udgør hele humlen i sagen. RGS Nordic importerer spildevand fra udlandet, og trods rensning har de lokale ildsjæle i årevis peget på, at det er til stor skade for miljøet. En rapport har bl.a. konkluderet, at udledningen af en række stoffer med spildevand fra RGS Nordic er en væsentlig belastning af vandmiljøet i Agersø Sund.

Her får du et overblik over sagen: