Vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak

Meddelelse om straksregulering nr. 22 - 2023 om vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i tobisforvaltningsområde 2r (EU Zone)

Med virkning fra den 10. maj 2023, åbnes der for tobisfiskeri i tobisforvaltningsområde 2r (EU-zone) for de fartøjer, hvis ejere har ansøgt om tilladelse, og som opfylder vilkårene jf. meddelelse om straksregulering nr. 21 – 2023. 

Fiskeristyrelsen udsender den 10. maj 2023 justeret tilladelse til fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r, hvor det i perioden fra den 10. maj 2023 til og med 31. maj 2023 er tilladt at fiske, medbringe og lande i alt 68 tons tobis inkl. bifangst af alle arter.

Den tildelte mængde tobis i tobisforvaltningsområde 2r kan fiskes ud over den gældende kalenderuges ration i tobisforvaltningsområde 3r.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 10. maj 2023 og er gældende til og med 31. december 2023 med mindre andet meddeles.”