Fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak

Meddelelse om straksregulering nr. 48 - 2023 om startvilkår for fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i 2023/2024

Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens § 35 stk. 1, jævnfør bilag 2, afsættes der i perioden fra 1. november 2023 til og med 31. oktober 2024 alt 1.233,9 tons sperling til rationsfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat svarende til 15 pct. af den danske kvote på i alt 8.226 tons.

Fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen

Af den til rationsfiskeri afsatte mængde på 1.233,9 tons sperling, afsættes der i perioden fra den 1. november 2023 til og med 31. oktober 2024 i alt 70 pct. af denne mængde svarende til 863,7 tons sperling til fiskeri på rationsvilkår i Nordsøen.

Med virkning fra den 15. november 2023 til og med 31. oktober 2024 åbnes der for et rationsfiskeri efter sperling med en kalendermånedsration på 425 tons pr. kalendermåned inkl. bifangst af alle arter.

Perioden fra den 15. november 2023 til og med 30. november 2023 regnes som værende en hel kalendermåned.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri af sperling i Nordsøen indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 16.

Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri af sperling i Nordsøen med virkning fra den 15. november til og med 30. november skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest tirsdag den 14. november 2023 kl. 13.00.

Ansøgninger til fiskeri i efterfølgende måneder skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 25. i måneden før.

Indkommer der ansøgninger i et antal, der afstedkommer, at den fulde rationsmængde på 425 tons ikke kan tildeles alle ansøgere, fordeles den resterende mængde ligeligt blandt de ansøgere, der opfylder vilkårene for tildeling af tilladelse.”

Fiskeriet er betinget af, at fartøjsejeren har fået udstedt en tilladelse til rationsfiskeri af sperling i Nordsøen tilladelsesliste nr. 1242 samt tilladelse til industrifiskeri i alle farvande tilladelsesliste nr. 99.

Fiskeri af sperling på rationsvilkår i Skagerrak 3AN ICES-område 3AN

Af den til rationsfiskeri afsatte mængde på 1.233,9 tons sperling, afsættes der i perioden fra den 1. november 2023 til og med 31. oktober 2024 i alt 30 pct. af denne mængde svarende til 371,2 tons sperling til fiskeri på rationsvilkår i Skagerrak.

Med virkning fra den 1. november 2023 til og med 31. oktober 2024 åbnes der for et rationsfiskeri efter sperling med en fangstrejseration på 50 tons pr. fangstrejse inkl. bifangst af alle arter.

Når den afsatte mængde på 344 tons af sild til bifangst i fiskerier med en maskestørrelse på 31 mm. og derunder er opfisket, lukkes der for fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.

Fiskeriet er betinget af, at fartøjsejeren har fået udstedt en tilladelse til rationsfiskeri af sperling i Skagerrak ICES-område 3AN tilladelsesliste nr. 1243, tilladelse til industrifiskeri i alle farvande tilladelsesliste nr. 99 samt tilladelsesliste nr. 9900 særlig tilladelse til industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat.

I tilladelsesperioden må der med fartøjet ikke udøves fiskeri uden for Skagerrak ICES-område 3AN.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til fiskeri af sperling i Nordsøen og Skagerrak på rationsvilkår indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 3.

Meddelelsen træder i kraft den 10. november 2023 og er gældende til og med 31. oktober 2024 medmindre andet meddeles.