Miljøministeren spurgt ind til skarv og sæl i folketingssalen

Fiskeriordfører Kristian Bøgsted (DD) havde stillet et såkaldt §20 spørgsmål til miljøministeren

Foto: Arkiv

Det oprindelige §20 spørgsmål, som fiskeriordfører Kristian Bøgsted (DD) stillede til miljøminister Magnus Heunicke (S) lød således:

Er ministeren enig i, at det er nødvendigt at reducere prædationen af fisk fra sæl og skarv for at genoprette fiskebestande, som det fremgår af ministerhenvendelsen fra seks sjællandske borgmestre, herunder næstformand i Socialdemokratiet Marie Stærke og fire andre borgmestre fra ministerens eget parti?

I sit svar tog ministeren udgangspunkt i, at spørgsmålet oprindeligt handler om havområdet omkring Sydsjælland, Stevns, Møn, Lolland og Falster, og at de lokale fiskebestande i området er pressede af forskellige faktorer, deriblandt rovdyr. Ministeren svarede også, at både de spættede og grå sæler samt skarv er fredede og ikke derfor bare kan reguleres. Han fortalte også, at Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport, der ankom tirsdag og som han vil sende ud til Folketinget.

– Med hensyn til sæler når man fra universitetets side frem til, at der ikke er noget, der tyder på, at yderligere reduktion af de lokale bestande vil hjælpe genopretningen af aborre og gedde væsentligt i det sydøstlige område, fordi sælernes indtag af rovfisk i området er marginalt, har man fundet ud af ved at undersøge sælerne. Men med hensyn til skarv kan det ifølge universitetet ikke afvises, at skarv spiser aborre og gedde i et omfang, der kan begrænse bistandens størrelse. Derfor er det, at man fra statens side har reguleret årligt i området, og også vil være klar til at gøre det. Det er afhængigt af, hvor mange reder man finder det pågældende år, men det vil man altså være klar til at gøre, lød det fra miljøminister Magnus Heunicke som svar på Kristian Bøgsteds spørgsmål.

Men ministerens svar var ikke helt nok for Danmarks Demokraternes Kristian Bøgsted, for han valgte at stille yderligere spørgsmål til Magnus Heunicke i salen. Blandt andet ville politikeren gerne vide, om ministeren så ikke synes, at det kunne være på sin plads at kigge lidt mere konstruktivt eller restriktivt på det område her og rette en generel henvendelse til EU og spørge, om ikke vi er nødt til samarbejde om at få gjort et eller andet ved det, for der er jo tydeligvis et problem.

Til det svarede ministeren, at han bedt Miljøstyrelsen om at undersøge, om Danmark udnytter direktivets rammer til fulde, og se på, om der er noget, man kan ændre i den ansøgningsproces, der skal være, for at regulere skarv; det kan være skarv, eller det kan være sæl.

Har man lyst til at læse hele udvekslingen mellem miljøminister Magnus Heunicke og fiskeriordfører Kristian Bøgsted, findes den her