Har havnene plads til både fiskeri og energiprojekter?

Repræsentanter fra de store danske fiskerihavne og fra fiskeriet mødtes torsdag til debat om, hvordan man fordeler pladsen på havnene

Danske Havne og Danmarks Fiskeriforening var torsdag indbudt til debat om fremtiden på de danske fiskerihavne, hvor der gerne skal være plads til både fiskeri og energiprojekter. 

Arrangementet finder sted på Nr. Vosborg, hvor fokus er på, hvad det kommer til at betyde for fiskeriet, at der skal bruges mere og mere plads til energiprojekter på havnene i forbindelse med, at der skal opføres i tusindvis af vindmøller på havet. 

Det klare budskab fra blandt andet Thyborøn Havn er, at der ér og skal være plads til begge dele.