Professor efterlyser nuancer i debatten om trawlfiskeri

Folk bør sætte sig bedre ind i tingene, inden de drager meget firkantede konklusioner om trawlfiskeriet, mener professor

– Den offentlige debat synes nærmest at være sådan nu, at trawl grundlæggende er noget skidt, men det er altså ikke sådan, at det vil have en nævneværdig effekt på fiskebestandenes tilvækst, hvis man skifter trawl ud med andre redskaber.

Sådan lyder det fra professor Peder Andersen i podcasten Regelstaten, der udgives af den borgerlige tænketank Cepos.

Peder Andersen er professor emeritus på sektion for Miljø og Naturressourcer ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

– Den allervigtigste påvirkning af fiskebestandene er, hvor mange fisk man tager ud. Det er ikke, om du fanger fiskene med garn eller trawl. Det betyder ikke, at trawl ikke kan påvirke fiskebestandene, men det kan garn også, siger Peder Andersen, der også var medlem af Fiskerikommissionen, som for nylig kom med en række anbefalinger til fremtidens fiskeripolitik i Danmark.

Som et eksempel nævner han, at det kan være nemmere at undgå at fange små fisk med trawl, end det er med garn, fordi man har mulighed for at bruge større masker i et trawl.

Peder Andersen konstaterer også, at der er sket en stor udvikling i de redskaber, man anvender i trawlfiskeriet, både med hensyn til at minimere bifangster og med hensyn til at minimere påvirkningen af havbunden.

I podcasten bliver Peder Andersen også spurgt om, hvordan han ser på havenes miljømæssige tilstand.

Han siger i den forbindelse, at situationen i store dele af Nordsøen og Nordatlanten overordnet set er god, mens dele af de indre farvande har det rigtig dårligt. Det sidste gælder især i Østersøen og langs de østvendte kyster i det hele taget.

– Det samlede billede er meget broget, men hvis man sammenligner de kystnære områder og fjordene med, da jeg var barn, så er det generelt set meget dårligere i dag, siger Peder Andersen.

– Det skyldes primært udledning af næringsstoffer fra dem, der losser noget ud i havet. Det vil sige kvælstof fra landbruget og giftstoffer fra forskellige fabrikker og den slags. Der er i virkeligheden en lille central pointe her, som er, at fiskeriet i de senere år ikke nævneværdigt har været skyld i den nedgang, vi har set. Det er ikke det billede, der normalt tegnes, men det er fordi, man glemmer, at fiskeriet i mange år – faktisk helt tilbage fra 1983 – har været styret af de overordnede principper i EU´s fiskeripolitik, siger han.

– Det jeg prøver at sige er, at inden nogen udtaler sig meget firkantet om de her ting, så bør de som det første sætte sig dybt ind i det, siger Peder Andersen.

Du kan høre podcasten med Peder Andersen her.