Vilkår for ankomst og landing af brisling fra Nordsøen

Meddelelse om straksregulering nr. 19 – 2024 om vilkår for ankomst og landing af brisling fra Nordsøen i forhold til kvoteårets afslutning

Ejere af fartøjer, der udøver fiskeri efter brisling i Nordsøen på IOK-vilkår, kan få afskrevet landede mængder af brisling fra kvoteåret 1. juli 2023 til og med 30. juni 2024 til og med 2. juli 2024 på følgende vilkår:

1. Fiskeriet efter brisling skal være indstillet og fangsten taget ombord på fartøjet inden udgangen af den 30. juni 2024.

2. Fangsten af brisling inkl. bifangst skal være indført i fartøjets E-log, og E-loggen skal være indsendt til Fiskeristyrelsen inden udgangen af den 30. juni 2024.

3. Ejere af fartøjer, der ønsker at lande brisling fra kvoteåret der udløber den 30. juni 2024 efter denne dato og frem til og med 2. juli 2024, skal meddele dette til Fiskeristyrelsen på e-mail tilladelse@fiskeristyrelsen.dk senest den 30. juni 2024 kl. 12.00. Ejerne vil herefter modtage kvittering fra Fiskeristyrelsen om at e-mailen er modtaget og at fartøjet er opført på tilladelsesliste nr. 1999.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1659 af 11. december 2023 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 17. juni 2024 og er gældende til og med 31. december 2024 med mindre andet meddeles.