Nye vindmøller på Hirtshals Havn sætter turbo på nordjysk erhvervseventyr

Havnen sender etableringen af op mod ni nye vindmøller i udbud, og som et led heri går havnen i dialog med potentielle investorer

Foto: Hirtshals Havn

Hirtshals Havn vil være Europas grønneste havn, og nu tager den nordjyske havn endnu et skridt for at indfri sine ambitiøse målsætninger.

Hirtshals Havn iværksætter et dialogbaseret udbud blandt danske og internationale investorer om rettighederne til at etablere op mod ni vindmøller, der fra 2027 giver mulighed for at levere grøn strøm til virksomheder på havnen og private borgere.

Havnen går målrettet efter investorer, som sammen med havnen og andre virksomheder vil bidrage til at gøre Hirtshals til et omdrejningspunkt for blandt andet produktion af grønne brændstoffer til skibsfarten.

– Vi går nu i dialog med potentielle investorer, der kan se en spændende business case i at opføre mellem fire og ni vindmøller på havnen. Vores førsteprioritet er et samarbejde med en investor eller et konsortium, der ikke blot vil opføre vindmøllerne og sælge strømmen, men som også vil tage aktiv del i den grønne omstillingsproces og forpligte sig til at udnytte strømmen fra vindmøllerne til aktiviteter på havnen. Vi kender ikke til tidligere eksempler, hvor der på den måde bliver stillet forventninger til eksterne investorer, men samarbejde er efter vores vurdering vejen frem, når der skal skabes et nyt erhvervseventyr, siger CEO Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn.

Hirtshals Havn rækker ud til investorer i en række lande, for initiativerne i Hirtshals er også attraktive for virksomheder uden for Danmarks grænser.

– Vi ser rigtig gode muligheder for, at der bliver etableret produktion af for eksempel metanol og brint på havnen, men vores ambitioner går endnu videre. Vi har for eksempel allerede indgået aftaler om lagring og udskibning af CO2 til tomme oliefelter i Nordsøen, og vi vil etablere Europas største CO2-hub i Hirtshals. Den eller de kommende investorer får altså alle muligheder for at blive en del af det konstruktive samarbejde om nye, bæredygtige industrier, vi har etableret, siger Per Holm Nørgaard.

De nye vindmøller, som alt afhængig af antallet bliver mellem 150 og 200 meter høje, får afgørende betydning for erhvervsudviklingen på havnen, da der skal bruges store mængder grøn strøm for at realisere planerne.

De nye vindmøller kan tilsammen producere 135-174 megawatt-timer om året. Vindmøllerne får en af Danmarks bedste landbaserede placeringer på grund af den kraftige vind i området, hvilket giver en forventet lav produktionspris per kilowattime.

På havnens arealer er der allerede fire 4,2 MW vindmøller, der blev etableret i 2019 som de første kommercielle vindmøller i Danmark.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...