Seneste om Sæler

Sælungerne har indtaget strandene 11 Jul 2019

Sælerne er nu så udbredte, at efterladte sælunger i sandet ikke er et særsyn. Naturstyrelsen...

Dansk fiskeri er på Folkemødet 14 Jun 2019

Danmarks Fiskeriforening er draget til Folkemøde på Bornholm med østtorsk, plastik og sæler

Bornholmske fiskere skal mødes med ministre om sælregulering 14 May 2019

Fiskeriministeren og miljø- og fødevareministeren har indvilget i at mødes med de bornholmsk...

Vi har alle et ansvar for torsken i den østlige del af Østersøen 25 Apr 2019

Danmarks Fiskeriforening anbefaler at begrænse torskefiskeriet med 70 pct. i den østlige Øst...

Sælen hærger - også lystfiskerne er bekymret 08 Apr 2019

10 sæler set i Vejle Å, og den lokale sportsfiskerforening er bekymret

Norge vil skyde 20 procent flere sæler i Skagerrak for at beskytte torsken 26 Mar 2019

Kysttorsken i Sydnorge har det svært, og nu indfører fiskeriministeren zoner med fiskeriforb...
Indlæs flere