En æra er ved at forbi for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening

Det virker helt urealistisk, at der ikke skal være en fiskeriforening på Bornholm og Christiansø, men ikke destomindre er det ved at være en realitet efter dagens generalforsamling i Bornholm og Christiansøs Fiskeriforening

Generalforsamling i Bornholm og Christiansøs Fiskeriforening Foto: Fiskeri Tidende

Fredag aften var der indkaldt til generalforsamling i Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening i lokalerne på Kannikegaard i Aakirkeby.
Formand Thomas Thomsen afgav sin beretning, der til at starte med ikke vakte de store overraskelser. Han kunne ridse den kritiske situation op, når det gælder fiskeri i Østersøen.
– I år kan jeg så igen konstatere, at det bare er blevet værre. Det er flere år siden, at fiskeriet i Østersøen gik fra dårligt til katastrofalt dårligt, sagde han blandt andet i sin beretning.
Derfor kom det heller ikke som den store overraskelse for de fremmødte, at bestyrelsen i fiskeriforeningen havde stillet som forslag, at den traditionsrige forening med fiskeri som omdrejningspunkt skal nedlægges. For der er ikke noget fiskeri i Østersøen at komme efter længere – måske det kommer tilbage en dag, men med så få aktive medlemmer, kan det ikke betale sig at holde liv i foreningen.
– Rank ryggen, ret jer op, og se omverdenen i øjnene. Vi har intet at skamme os over. Det er ikke fiskeriets skyld, at det er gået som det er gået i Østersøen, sagde Thomas Thomsen i sin beretning, da han havde nået til punktet med at foreningen skal nedlægge sig selv.
Kort tid efter blev det vedtaget med 30 stemmer, at gå videre med bestyrelsens forslag om at nedlægge den 141 år gamle fiskeriforening.
Det er de problematiske forhold i Østersøen, der har fået bestyrelsen til at stille forslaget om opløsning af foreningen. Manglen på torsk, alt for mange sæl, iltsvind og ophugning er alle faktorer i det, der skulle blive fiskeriet på Bornholm og Christiansøs nederlag.
Foreningen er ikke nedlagt endnu, men de indledende træk er lavet og til en ekstraordinær generalforsamling i maj bliver det endelig afgjort, om der fortsat skal være Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening.
Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...