Sæler udgør ikke kun et problem i Østersøen

Sælen hærger - hvis kystfiskeri skal bestå, skal der gøres noget nu!

Ødelagte garn, skambidte fisk og parasitter i torsken. Den voksende bestand af sæler i Østersøen har længe været et problem for fiskerne, og noget tyder på, at problemet ikke bliver mindre. Tværtimod.

De bornholmske fiskere er bekymret for, hvad der sker, hvis man ikke snart gør noget ved problemet.

– Jeg kan ikke forstå, man ikke gør noget ved sælerne. Især er parasitterne, som sælerne overfører til torsken, en af de store syndere i forhold til, at torskebestanden i den østlige Østersø er i meget dårlig stand. Det er ikke den eneste årsag. Men det er bestemt en udslagsgivende årsag, siger formanden for Bornholms Fiskeriforening, Thomas Thomsen.

Også i Klintholm Havn og Rødvig har de problemer med sæler, der gør stor skade på både fisk og redskaber.

– Det tyder ikke på, at problemet med sæler er blevet mindre over årene, siger formanden for Klintholm Havn Fiskeriforening, Kim Kær Hansen, mens Elo Olsen, som er formand for Rødvig Fiskeriforening supplerer:

– Over de seneste 5-6 år er det blevet værre. Ikke nok med, at de æder fisken, som sidder i garnene. De skræmmer også andre fisk væk fra området. Og så ødelægger de garnene, når de trækker torsken ud.

Hos fiskerne i Bælternes Fiskeriforening er man også bekymret over den voksende bestand af sæler.

– Vi ser dem da mere og mere. De svømmer langs bundgarnene, hvilket skræmmer fisken væk. Og det er et tiltagende problem. Der bliver flere af dem år for år, fortæller Preben Vejen Hansen, som fisker med bundgarn i Båring Vig.

Ikke kun Østersøen

Det viser sig nu, at problemet ikke er begrænset til Østersø-området. Også i de indre danske farvande oplever fiskerne, hvordan sælerne gør skade på redskaberne og æder fisken i garnene.

I Bønnerup oplever de nærmest samme problem, som de gør i Rødvig på Sydsjælland.

– Der er masser af problemer med sæler for fiskerne her. De ødelægger både bundgarn og garn, og de skræmmer andre fisk væk. Det har været et problem i mange år nu, lyder det fra formanden for Bønnerup Fiskeriforening, Per Skødt Hansen.

 

Også i Nordsøen

Langs den jyske vestkyst oplever fiskerne også problemer med sæler, som her hærger langt fra land. Her lyder det blandt andet fra lokalforeningsformændene, at garnfiskere har oplevet problemer med sæler i deres redskaber, som er sat mere end 100 sømil fra land ude i Nordsøen.

– Det er et kæmpe problem for fiskerne i garnfiskeriet – også på dybt vand. Og det er et problem, der bliver værre for hvert år, siger Jesper Juul Larsen, formand for Sydvestjysk Fiskeriforening.

I Thyborøn oplever man de samme problemer, og formanden for Thyborøn Fiskeriforening, Kurt S. Madsen mener, at der skal til at ske noget på området.

– Der er for meget snak, og der sker ikke noget. Fakta er, at vi ikke kan skyde dem. Vi skal have en regulering af sælbestanden, som er gået voldsomt frem. Det er et problem, som kun bliver større, hvis vi ikke snart gør noget ved det, lyder det fra Kurt S. Madsen.

Bestanden bekymrer

I de fire nordliggende fiskerihavne – Strandby, Skagen, Hirtshals og Hanstholm – oplever man ikke de store problemer med sælerne.

Men man spotter flere og flere sæler i områderne, hvilket er bekymrende, og fiskerne er bange for, at sælerne kan blive en trussel mod deres fiskeri, hvis man ikke begynder at regulere bestanden.

– Vi har heldigvis ikke problemer med sæler endnu, men det kommer tættere og tættere på. Der er væsentligt flere sæler i området, siger Niels Kr. Nielsen, formand for Hirtshals Fiskeriforening, og det er omtrent samme oplevelse, man har i de tre andre fiskerihavne.

– Der er stor fremgang i bestanden i forhold til bare for nogle år siden, lyder det fra formanden for Skagen Fiskeriforening, John Jakobsen, og i Strandby fortæller formand Claus Hjørne Pedersen, at Sælerne ikke udgør et problem her og nu.

– Men fiskerne spotter flere og flere af dem. Derfor er man bekymret for, om sælerne vil udgøre et problem for fiskeriet i fremtiden.

Formanden for Hanstholm Fiskeriforening, Jan N. Hansen, siger, at man er bekymret for den voksende bestand af sæler.

– Der bliver set langt flere sæler nu, end for nogle år siden. Og det er bekymrende, at de bliver set langt ude i Nordsøen. Det er en trussel for fiskeriet på sigt, fortæller han.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...